Studiehefte 2017, Full kontroll fra avvenning til slakt

200,-
Vennligst velg
På lager: 797

Årets studieopplegg fra Norsvin, med fokus på smågris- og slaktegrisperioden.

Betydningen av fôrforbruk, registreringer i Ingris for disse dyregruppene og den nye tilvekstdelen i Ingris, har en sentral plass og gjennomgående tråd i studieopplegget. I tillegg vies mye oppmerksomhet på betydningen av god dyrehelse og godt miljø, dyretetthet, ventilasjon, fôring og forebygging av halebiting.

Heftet er utarbeidet av Norsvins fagavdeling, og er på 68 sider. Geno SA / Norsvin SA © 2020 | Levert av Hamar Media avd. Rim