Om oss

Avler for bedre liv er Geno sin visjon.

Geno SA er et samvirkeforetak eid av norske storfebønder.

Genos hovedoppgave er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe), samt å tilby inseminering og tjenester i tilknytning til dette.  Genos hovedkontor ligger i Hamar.

Les mer om Geno her >> 

 

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter. Norsvin er et avlsselskap, med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk som viktigste oppgaver. Norsvins administrasjon er samlokalisert med Geno og TYR på Hamar. 

 

Les mer om Norsvin her >>

 

 Geno SA © 2023 | Levert av Hamar Media avd. Rim